Мисия

Мисията на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ)

е да се наложи и развие като водещ изследователски и научен център в Югоизточна Европа с утвърден имидж в бизнес сферата и авторитет сред аграрната и академичната общност, както и да стане основа за развитието на регионална научна и практическа школа, както и да генерира и трансформира в нашата и чужда практика новаторски идеи и авангардни научни постижения. 

  

Цели

ДАБУ има за цел да осъществява дейности за подпомагане развитието на  аграрните науки, агробизнеса и свързаните с него екология, туризъм и др. бизнес дейности в България чрез стимулиране на образованието и научните изследвания и приложението им в обществената практика.

Дейности

Основни дейности на сдружението са подпомагане на образованието, развитие на науката и подпомагане на местната власт чрез разработка на стратегии за икономическо развитие на общини, стратегии за развитие на човешките ресурси за големи бизнес структури, разработка и управление на проекти, както и обучение на предриемачи за развиване на успешен бизнес и умения за усвояване на средства от европейските фондове.

С какво се занимаваме?

 • Аграрни науки, агробизнес, екология, туризъм

  Аграрни науки, агробизнес, екология, туризъм

 • Изследване и въвеждане на практики за устойчиво развитие

  Изследване и въвеждане на практики за устойчиво развитие

 • Развитие на модерно земеделие и хранителна индустрия

  Развитие на модерно земеделие и хранителна индустрия

 • Консултиране на земеделски производители и предприемачи по въвеждане на практики за устойчиво земеделие

  Консултиране на земеделски производители и предприемачи по въвеждане на практики за устойчиво земеделие

 • Разработване на проекти и програми за финансиране на предприемачеството и малкия бизнес

  Разработване на проекти и програми за финансиране на предприемачеството и малкия бизнес

 • Провеждане на обучения, организиране на конференции и семинари

  Провеждане на обучения, организиране на конференции и семинари

 • Граждански инициативи и местно самоуправление

  Граждански инициативи и местно самоуправление

 • 1