Членове-учредители на ДАБУ

Сдружението „ДАБУ” е учредено от пет организации, в това число едно висше училище, едно сдружение с нестопанска цел и три търговски дружества.

Сътрудничеството на учредители с голям капацитет и разнообразна експертиза в рамките на сдружението дават възможност ДАБУ да осъществява широк набор от дейности, насочени към постигането на неговите цели и мисия.

 Учредители на организацията са: 

 • “Международен колеж” ООД

  “Международен колеж” ООД

  „Международен колеж“ ООД е утвърдена институция, предоставяща обучителни услуги, както на младежи, така и на възрастни. В процеса на обучението МК ООД използва иновативни методи на преподаване, основани на дългогодишен опит и традиции. Организацията е водещ доставчик на професионално обучение (ПОО) в секторите на икономиката, туризма и кулинарията в България, със задълбочена експертиза и опит в разработването на учебни планове и програми, валидиране и признаване на умения, разработване на методически насоки и пътеки за продължаващо обучение в професионалното и висшето образование. От създаването й през 2002 год. до момента през институцията са преминали обучение над 6000 души – учащи или стажанти – в ресторантьорството, управлението на хотели и заведения за хранене и развлечения, производството на храни и напитки и, не на последно място, кулинарните изкуства. Read More
 • Висше училище по мениджмънт (ВУМ)

  Висше училище по мениджмънт (ВУМ)

  „Висше училище по мениджмънт“ е международно бизнес училище, разположено във Варна, където студенти от над 40 страни се обучават в бакалавърски и магистърски програми по бизнес и маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм и гостоприемство, и гастрономия и кулинарни изкуства. Университетът се нарежда на едно от челните места в европейски мащаб в категорията международно сътрудничество и по брой на осигурени студентски стажове в чужбина,а също така е оценяван най-високо от престижни образователни класации като U-multirank, Best-masters, Eduniversal като българско бизнес училище. Read More
 • Сдружение

  Сдружение "Международен институт по мениджмънт" (МИМ)

  Международен институт по мениджмънт (МИМ) е сдружение с нестопанска цел създадено през 1993 година по проект на Хоге Хотелскуул Маастрихт – Холандия, като част от програмата на Холандското правителство за сътрудничество с Централна и Източна Европа. То е учредител на Висше училище по мениджмънт (https://vum.bg), акредитирано по Закона за висшето образование в България. Сдружението е успешен модел на публично частно партньорство, който обединява организации с много широк обхват – търговски дружества, нестопански организации и индивидуални лица, обединени от идеята за повишаване на качеството на образованието и живота в съответствие с европейските тенденции за развитие. Read More
 • Счетоводна къща “Интер” ООД

  Счетоводна къща “Интер” ООД

  СК „Интер“ има офиси в град Добрич и град Варна и е специализирана финансова и консултантска фирма, която предоставя финансово счетоводни консултации и провежда одити, съгласно Закона за счетоводството на Република България. Предлаганите от фирмата услуги включват набор и подбор на персонал, мотивация и развитие на служителите, консултиране в сферата на управление на човешките ресурси, счетоводни и ТРЗ услуги, обучения. От създаването си до днес, фирмата е реализирала успешно проекти по набиране на персонал за български и чуждестранни клиенти от различни сфери на бизнеса, както и проекти по финансово консултиране и разработване на пакет документи за финансиране на фирми в сферата туризма, хотелиерството, маркетинга и търговията.
 • „Екотел“ ООД

  „Екотел“ ООД

  Фирмата е със седалище в гр. Добрич и е специализирана в управлението и стопанисването на хотели и ресторантски обекти, както и осъществяването на други видове туристическа и стопанска дейност. Дружеството съществува от 2002 г. и е изградило добър имидж и позиции в туристическия сектор. Притежава необходимия капацитет, за да съдейства за създаването и промотирането на нови практики, високо-ефективни продукти и услуги в областта на туризма. „Екотел“ ЕООД стопанисва собствена категоризирана хотелска база, намираща се в гр. Добрич, а също така осъществява консултантски услуги в областта на мениджмънта на туристически обекти на заинтересованите представители на малките и средни предприятия в туристическия бизнес.
 • 1