Център за професионално обучение

Центърът за ПОО към ДАБУ е лицензиран от Национална агенция за професонално образование и обучение

с лиценз №  2018121458 от 22.11.2018 г.

Материална база

Материалната база, в която се осъществява обучението в град Добрич е отлично оборудвана. Отговаря на приложимите стандарти и е пригодена за достъп на хора с увреждания. Всички учебни зали са оборудвани с мултимедия, и интерактивни бели дъски. 

Центърът има на разположение две компютърни лаборатории с общо 22 места за обучаеми.

Учащите в ЦПО към ДАБУ имат неограничен достъп до Библиотечно-информационен комплекс с над 6000 заглавия със специализирана литература, както и 16 компютърни конфигурации на свободен достъп и безплатен Интернет.

Практическото обучение по професиите в областта на ресторантьорството и кулинарното изкуство се осъществява в съвсем нова напълно оборудвана учебна кухня - част от Учебно-демонстрационен комплекс с модерно оборудване, състоящ се от основна (топла) кухня, многофункционална демонстрационна зала с 40 седящи места, подготовителни помещения, санитарни и др. 

Многофункционалната демонстрационна учебна зала е оборудвана с напълно функционираща самостоятелна готварска станция и голям плазмен екран, на който в реално време се излъчва образ от работната маса. Тя позволява едновременното обучение на до 40 души, които да наблюдават на плазмения екран случващото се на демо-станцията в реално време. 

Възможност за он-лайн и дистанционно обучение.